کدهای ussd


 

  چنانچه مایل به استفاده از کدهای ussd هستید ... می‌توانید از لیست زیر کمک بگیرید.

این لیست به ترتیب حروف الفبا می باشد لذا ابتدا بانک‌ها و سپس شرکت‌ها و موسسات آورده شده‌اند :

 ادامه مطلب ...

 

 شماره کد USSD بانک آینده #745*

 شماره کد USSD بانک انصار #763

 شماره کد USSD بانک پارسیان (پککو) #708

 شماره کد USSD بانک پاسارگاد (امپاد) #720*

 شماره کد USSD بانک حکمت #765*

 شماره کد USSD بانک رفاه کارگران #729*

 شماره کد USSD بانک سینا #727

 شماره کد USSD بانک شهر #787

 شماره کد USSD بانک صادرات #719*

 شماره کد USSD بانک صنعت و معدن #711

 شماره کد USSD بانک کشاورزی #730*

 شماره کد USSD بانک گردشگری #764*

 شماره کد USSD بانک مسکن #737*  و #714

 شماره کد USSD بانک ملت (به پرداخت) #712

 شماره کد USSD بانک ملی #717

 شماره کد USSD پست بانک #747*

 شماره کد USSD آپ (پرشین سوییچ) #733*

 شماره کد USSD جیرینگ #123*

 شماره کد USSD باجه ایرانسل #100*

 شماره کد USSD همراه 24 #724* (پرداخت الکترونیک سامان

 شماره کد USSD مبنا کارت آریا #770

 شماره کد USSD پرداخت نوین آرین #780

 شماره کد USSD موسسه کوثر #744*